Warning: include(/home/wwwkomediaturk/public_html/istanbul/wp-content/advanced-cache.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wwwkomediaturk/public_html/istanbul/wp-settings.php on line 84

Warning: include(): Failed opening '/home/wwwkomediaturk/public_html/istanbul/wp-content/advanced-cache.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/share/pear') in /home/wwwkomediaturk/public_html/istanbul/wp-settings.php on line 84
Sözleşme Koşulları - KomediaTürk

Sözleşme Koşulları

KOMEDIATÜRK’ÜN SÖZLEŞME KOŞULLARI

1 Başvurular web sayfasından eksizsiz yapılmalıdır.

2 Komedia Türk Oyunculuk Akademisine başlayabilmek için mülakate katılmış olmak zorunludur.

3 Ödemeler Komedia Türk’ünbelirleyeceği takvim aksatmadan yapılmalıdır.

4 Katılımcının kursun sonunda yapılacak olan gösterilerde yer alabilmesi ve katılım belgesi alabilmesi için izinsiz devamsızlığı 3 günü geçmemesi gereklidir.

5 Öğrenci kesin kayıt yaptırmış olduğu kurs ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

6 Devamsızlıktan öğrencinin kendisi sorumludur, katılmadığı dersle ilgili her hangi bir geri ödeme söz konusu değildir.

7 Kurs boyunca hazırlanacak görseller KomediaTürk’ün tanıtımında kullanılacaktır ve öğrenci bu görseller ve diğer malzemelerle ilgili tüm haklarını KomediaTürk’e devretmiş sayılacaktır.

8 KomediaTürk yalnızca eğitimden sorumludur, öğrenciye iş bulmak, gelir sağlamak ve benzeri gibi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9 Öğrenci Komedia Türk’deki eğitim süresi boyunca gerekebilecek tüm malzemelerini kendisi karşılayacaktır.

10 KomediaTürk’ün sözleşme koşullarını eksiksiz yerine getiren kurs katılımcılarına kurs sonunda katılım belgesi verilecektir. Bu bir diplomaya eşdeğer değildir, KomediaTürk’ün kendi kaşesini, logosunu ve eğitmenlerin imzasını taşıyan katılım belgesidir.

11 Disiplinsizlik söz konusu olduğunda KomediaTürk öğrenciyi uzaklaştırabilir ve her hangi bir geri ödeme yapmaz.

12 Kurs katılımcıları ile hazırlanan her hangi bir gösteri ya da etkinliğin giderleri öğrenciler arasında paylaşılacaktır. Dekor – kostüm – aksesuvar – enstruman – makyaj – peruk – stüdyo bedelleri ve benzerleri gibi. Bu nedenle bu tür etkinliklerin yapılıp yapılmayacağına katılımcılar ile birlikte karar verilmelidir.

13 Kurs esnasında doğabilecek sağlık veya sakatlık problemlerinden kursumuz sorumlu tutulamaz. Kursumuz bu gibi durumlar için herhangi bir ödeme de bulunmaz.

14 Kurs çalışma alanlarında ve sınıflarda tarafınızdan doğabilecek hasarların, hasar bedelleri tarafınıza aittir.

SÜREÇ:

1 Web sayfamızdan ve ya merkezimizde başvuru formu doldurulur.

2 KomediaTürk mail yoluyla katılımcıya dönüş yaparak olumlu ya da olumsuz görüş bildirilir. Katılımcının geri bildirim maili almadığı koşulda KomediaTürk ile iletişime geçmesi beklenir.

3 KomediaTürk Oyunculuk Akademisi için mülakat başvurusu yapan katılımcıya mülakat tarihi ve mekanı hakkında bilgi verilir. Katılımcının onaylaması doğrultusunda mülakat ücretini ödedikten sonra mülakata kesin kaydı yapılır.

4 KomediaTürk tarafından belirlenen tarihte bir mülakat yapılacaktır. Mülakatın amacı katılımcıyı tanımak, kişinin özel yetenekleri ve beklentileri hakkında bilgi edinmektir. Bu anlamda katılımcı ile kısa tiyatral çalışmalar yapılacaktır.

5 KomediaTürk Tiyatro Kursları ve Oyunculuk Akademisi’nin ücreti aylık, dönemlik ve ya toplu olarak ödenebilir. Ödeme şekli kayıt işlemleri yapılırken katılımcı ile birlikte belirlenir. Ödemelerin dersler başlamadan önce gerçekleştirilmesi gerekir.

6 KomediaTürk Oyunculuk Akademisi 1.eğitim yılı dönem sonunda kısa gösteriler yapılır. 2. eğitim yılında katılımcıların düzenli katılımı ve isteği üzerine oyun hazırlanır ve KomediaTürk Oyunculuk Akademisi bu hazırlanan oyun ile öğrencilerini mezun eder.